Αθήρι

Καλλιεργείται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, δίνει τα καλύτερα πάντως αποτελέσματα στο νησί της Ρόδου όπου και οίνοι ΟΠΑΠ. Διακριτικά ανθώδη αρώματα, μέτριο σώμα και χαμηλή οξύτητα το χαρακτηρίζουν.

Comments are closed.