Καλλιεργείται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, δίνει τα καλύτερα πάντως αποτελέσματα στο νησί της Ρόδου όπου και οίνοι ΟΠΑΠ. Διακριτικά ανθώδη αρώματα, μέτριο σώμα και χαμηλή οξύτητα το χαρακτηρίζουν.