Αναγωγικά αρώματα

Συνήθως παρουσιάζονται μετά την οινοποίηση λόγω της παραμονής του κρασιού σε αναερόβιο περιβάλλον. Θυμίζουν κλούβιο αυγό και  μπορεί να υποχωρήσουν μετά από σύντομο αερισμό του κρασιού.

Comments are closed.