Ουσίες που βρίσκουμε στις φλούδες των ερυθρών σταφυλιών και είναι υπεύθυνες για το χρώμα όλων των ερυθρών κρασιών.