Ανθώδες

Ένα κρασί όπου ο αρωματικός χαρακτήρας των λουλουδιών επικρατεί. Συνήθως είναι λεπτό και φίνο.

Comments are closed.