Η πιο ‘βαριά” ποικιλία της Σαντορίνης. Ακριβώς για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην οινοποίηση του Vinsanto. Δυστυχώς οι ποσότητες της είναι πολύ μικρές για να καλύψουν τις ανάγκες.