Χρησιμοποιείται όχι μόνο για το χρώμα αλλά και το άρωμα και γεύση προκειμένου να υποδηλώσει πολυπλοκότητα και εμφάνιση θετικών στοιχείων όπου το ένα βρίσκεται κάτω από το άλλο.