Βάθος

Χρησιμοποιείται όχι μόνο για το χρώμα αλλά και το άρωμα και γεύση προκειμένου να υποδηλώσει πολυπλοκότητα και εμφάνιση θετικών στοιχείων όπου το ένα βρίσκεται κάτω από το άλλο.

Comments are closed.