Βερτζαμί

Ιδιαίτερα βαφική και με υψηλό αλκοόλ ποικιλία που συνήθως συναντάμε στη Λευκάδα.

Comments are closed.