Γήινο

Ένα κρασί που διαθέτει αρωματικούς τόνους που θυμίζουν βρεγμένη γη η χώμα . Μπορεί να είναι θετικό η αρνητικό στοιχείο ανάλογα με την συνολική   παρουσία του κρασιού.

Comments are closed.