Οι σταγόνες που κατεβαίνουν τα τοιχώματα ενός ποτηριού, αφού το κρασί ανακινηθεί μέσα σε αυτό. Θεωρητικά υποδηλώνουν υψηλό αλκοόλ, αν και ακόμα και ο τρόπος πλυσίματος του ποτηριού μπορεί οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα.