Ένα κρασί που χαρακτηρίζεται από τον ελαφρύ, ευκολόπιοτο χαρακτήρα του και την τραγανή του οξύτητα.