Δυνατό

Ένα κρασί πλούσιο και αλκοολικό.

Comments are closed.