Ένα κρασί που βρίσκεται στην φάση προχωρημένης ωριμότητας των γευστικών και αρωματικών του χαρακτηριστικών.