Ένα κρασί όπου η αρωματική και γευστική του διάρκεια είναι μεγάλη. Πάντα ένας θετικός χαρακτηρισμός.