Ένα κρασί λέγεται έτσι όταν είναι σκληρό στο στόμα, συνήθως επειδή διαθέτει πολύ τονισμένη οξύτητα και στεγνές τανίνες.