Ένα κρασί που χαρακτηρίζεται από απουσία ελαττωμάτων και σαφήνεια των θετικών του στοιχείων.