Καθαρό

Ένα κρασί που χαρακτηρίζεται από απουσία ελαττωμάτων και σαφήνεια των θετικών του στοιχείων.

Comments are closed.