Μέθοδος διαύγασης του κρασιού, συνήθως με την προσθήκη λευκώματος.