Κομψό

Ένα ισορροπημένο κρασί που συνδυάζει ελαφράδα και κλάση.

Comments are closed.