Ένα ισορροπημένο κρασί που συνδυάζει ελαφράδα και κλάση.