Πρώιμη ποικιλία της Κρήτης, όπως υποδηλώνει και το όνομά της. Με τη μέθοδο του λιασίματος δίνει τα ερυθρά, γλυκά κρασιά της Σητείας.