Η μεγάλη εναλλαγή γευστικών εντυπώσεων όταν ένα κρασί βρίσκεται στο στόμα. Χαρακτηριστικό όλων των σπουδαίων κρασιών. Αντίθετο του το “κοντό”.