Ένα κρασί που χαρακτηρίζεται από την πτώση ενοχλητικών στοιχείων του όπως οι τονισμένες οξύτητες η τανίνες. Μπορεί ωστόσο να υπονοεί και ένα κρασί που παρουσιάζεται πλαδαρό.