Μεγάλο

Ένα κρασί από σπουδαίο αμπελώνα, παραγωγό και εσοδεία. Εκτός από ισορροπία, χαρακτήρα, φινέτσα και πολυπλοκότητα, πρέπει να διαθέτει και μεγάλες δυνατότητες παλαίωσης.

Comments are closed.