Ένα κρασί λεπτό, αρμονικό αλλά πάνω από όλα με πυκνοϋφασμένα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά.