Ένα από τα βασικά οξέα ενός κρασιού. Πολλές φορές μετατρέπεται στο λιγότερο “ξινό” γαλακτικό οξύ με μια ζύμωση που γίνεται μετά την αλκοολική και ονομάζεται μηλικογαλακτική.