Μηλικό Οξύ

Ένα από τα βασικά οξέα ενός κρασιού. Πολλές φορές μετατρέπεται στο λιγότερο “ξινό” γαλακτικό οξύ με μια ζύμωση που γίνεται μετά την αλκοολική και ονομάζεται μηλικογαλακτική.

Comments are closed.