Μούστος

Ο χυμός των σταφυλιών προτού ζυμωθεί.

Comments are closed.