Μύτη

Το σύνολο των οσφρητικών χαρακτηριστικών ενός κρασιού.

Comments are closed.