Αρνητικό χαρακτηριστικό όπου αναφέρεται στην ύπαρξη υπερβολικής οξύτητας που δεν υποστηρίζεται από άλλα γευστικά θετικά στοιχεία.