Ένα κρασί που η επαφή του με τον αέρα έχει αλλοιώσει τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Η οξείδωση συνήθως αναφέρεται σαν αρνητικό στοιχείο, εκτός αν έχει δημιουργηθεί ελεγχόμενα από τον παραγωγό για να προσδώσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση των κρασιών Sherry και Madeira.