Οξειδωμένο

Ένα κρασί που η επαφή του με τον αέρα έχει αλλοιώσει τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Η οξείδωση συνήθως αναφέρεται σαν αρνητικό στοιχείο, εκτός αν έχει δημιουργηθεί ελεγχόμενα από τον παραγωγό για να προσδώσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση των κρασιών Sherry και Madeira.

Comments are closed.