Οργανοληπτική εξέταση

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών ενός κρασιού μέσα από την οπτική, οσφρητική και γευστική εξέτασή του.

Comments are closed.