Ουδέτερο

Ένα κρασί κοινό, χωρίς προσωπικότητα και ποικιλιακή ταυτότητα.

Comments are closed.