Ένα κρασί βαρύ, αλκοολικό και γλυκερό, συνήθως χωρίς αποθέματα οξύτητα που θα συνεισέφεραν σε γευστική ισορροπία.