Ο μούστος που προέρχεται μόνο από την πίεση των σταφυλιών μεταξύ τους. Αν ο παραγωγός σας πει ότι το κρασί του προέρχεται μόνο από πρόρωγο, απλά μην τον πιστέψετε!