Πτητική οξύτητα

Προέρχεται από το οξικό οξύ και  σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να προσδώσει στο κρασί χαρακτηριστικά ξιδιού. Σε μικρές πάντως ποσότητες μπορεί να  ενισχύσει και να βελτιώσει το άρωμα ενός κρασιού.

Comments are closed.