Προέρχεται από το οξικό οξύ και  σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να προσδώσει στο κρασί χαρακτηριστικά ξιδιού. Σε μικρές πάντως ποσότητες μπορεί να  ενισχύσει και να βελτιώσει το άρωμα ενός κρασιού.