Βρίσκεται παντού, αλλά κυρίως στην Αττική. Σωστά οινοποιημένο θα δώσει αρώματα λευκόσαρκων φρούτων και άχυρου. Μέσου βάρους, ισορροπημένο αλλά σχετικά ουδέτερο. Επίσης είναι συνήθως η κυρίαρχη ποικιλία για την ρετσίνα.