Σιδερίτης

Ποικιλία που δυστυχώς τείνει υπό εξαφάνιση, ο σιδερίτης χαρακτηρίζεται από το ανθώδες άρωμα και την πολύ υψηλή οξύτητα. Ευδοκιμεί στην περιοχή των Πατρών.

Comments are closed.