Συνήθως ένα κρασί με έντονα στυφές τανίνες. Μπορεί να μαλακώσει με την παλαίωση στη φιάλη, μπορεί και όχι.