Υποδηλώνει ένα κρασί όπου δεν υπάρχουν έντονα τονισμένα ξηρά η τανικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ενοχλούν. Για το αντίθετο χρησιμοποιούμε την έκφραση “με γωνίες”.