Το πόσο βαρύ και εύρωστο είναι ένα κρασί. Εξαρτάται από το υψηλό αλκοόλ και το εκχύλισμα καθώς και από την ποιότητα της χρονιάς η το κλίμα.