Το πιο σημαντικό από τα οξέα του σταφυλιού και άρα του κρασιού.