Ένα κρασί που διαθέτει δροσιστικό χαρακτήρα. Συνήθως χρησιμοποιείται για λευκά κρασιά με καλή οξύτητα.