Διαδικασία που έχει σαν σκοπό να κάνει ένα κρασί ελκυστικό στο μάτι και βιολογικά σταθερό. Μπορεί όμως να αφαιρέσει μεγάλο ποσοστό από τον γευστικό πλούτο του, γι’ αυτό πολλές φορές παραλείπεται, ιδίως σε υψηλής ποιότητας κρασιά.