Χαρακτηριστικό νιότης, που προϋποθέτει φρουτώδη χαρακτήρα και καλή οξύτητα.