Η προσωπικότητα, θετικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει ένα κρασί από το “πλήθος” κρασιών που μοιάζουν μεταξύ τους.