Η παραμονή ενός κρασιού για ένα διάστημα σε βαρέλι όπου το κρασί αλλάζει αρωματικά και γευστικά παρουσία οξυγόνου.