Ερυθρή  ποικιλία της Campania, της περιοχής δηλαδή γύρω από τη Νάπολη. Το όνομά  της – παράφραση του Ελληνικό- μαρτυρά την καταγωγή της. Δίνει  πλούσια, πιπεράτα και πολύ τανικά κρασιά που απαιτούν παλαίωση. Επιλέξτε  την Ονομασία Προέλευσης Taurasi.