Ερυθρή ποικιλία της Αλγερίας. Αλλοιωμένη εκδοχή της θεωρείται το Flame Tokay.