Λευκή ποικιλία της Ισπανίας. Αποτελεί την πιο πολυφυτεμένη ποικιλία παγκοσμίως, παρόλο που βρίσκεται μόνο στην Ισπανία. Το Airen, το συναντάμε στις εξής ονομασίεςπροέλευσης : Alicante, Bullas, Jumilla, La Mancha, Valdepeñasκαι στα Vinos de Madrid.

Ενώ σαν Layrén στα νότια της Ισπανίας στην περιοχή Montilla-Moriles.