Ποικιλία της Γεωργίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για ημίξηρα ροζέ κρασιά.