Συνώνυμο της ποικιλίας Isabella για την Ν. Ζηλανδία.