Συνώνυμο της ποικιλίας Albillo και συγκεκριμένα της Albillo Real.