Ποικιλία της Γεωργίας. Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την ισπανική ποικιλία Albillo επειδή δίνει τα ίδια τύπου κρασιά. (Γλυκά και ημίγλυκα).